Persaccreditatie


De voor de pers, exclusieve preview van Artexpo Amsterdam is op donderdag 1 april om 18.00 uur waarna de officiële opening zal zijn gebeuren. Je kan jouw persaccreditatie hier aanvragen en dan ben je óók onze gast. pers@artexpo-amsterdam.com

VOORWAARDEN VOOR ACCREDITATIE

In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel persbadges worden verstrekt aan journalisten die wensen te publiceren over onze beurs. Je dient in het bezit te zijn van een geldige perskaart of een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactiechef. Introducés, verkoopmedewerkers, PR- en marketingmedewerkers van bedrijven en evenementen en andere geïnteresseerden kunnen aan de kassa een toegangskaart kopen. Voor de goede orde: acquisitie voor en distributie van bladen op de beurs en op het beursterrein is in géén geval toegestaan. Aankomende journalisten ontvangen wij ook graag, een brief overleggen van je decaan is voldoende.

PROCEDURE ACCREDITATIE

Een aanvraag voor accreditatie dient u uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de beurs via pers@artexpo-amsterdam.com in te dienen. Vermeld jouw functie (verslaggever, fotograaf) en adresgegevens.

FOTOGRAFIE, RADIO-, TELEVISIE- EN VIDEO-OPNAMES

Voor fotografen en cameraploegen gelden dezelfde accreditatieregels als voor de schrijvende pers. Bij het maken van opnames dient je vooraf contact op te nemen met de organisatie. Omdat de stands op de beurs als verkoopruimte fungeren kan het op bepaalde moment storend zijn als er opnames gemaakt worden. Daarom verzoeken wij u altijd eerst om toestemming van de betreffende standhouder te vragen. Het maken van opnames voor commerciële doeleinden is niet toegestaan tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van de beurs.