Welkom bij de community

Welkom. De bedoeling van deze blog community is de exposanten alvast met elkaar kennis te laten maken. Vragen die je hebt en die ook ongetwijfeld leven bij anderen. De berichten zijn alleen te lezen en commentaar op te geven door de exposanten. Uiteraard mag iedere exposant ook een bericht starten. Even je naam en tekst zenden aan blog@artexpo-amsterdam.com. Wij behouden ons wel het recht toe om een bericht te weigeren.