Press

De exclusieve perspreview van ArtExpo Amsterdam vindt plaats voorafgaand aan de opening, Woensdag 2 november van 18.00-20.00 en tijdens de opening, 3 november om 11.00 uur
Wij vragen u contact op te nemen met ons.

VOORWAARDEN VOOR ACCREDITATIE

In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel persbadges worden verstrekt aan journalisten die wensen te publiceren over de betreffende beurs. U dient in het bezit te zijn van een geldige perskaart of een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactiechef. Introducés, verkoopmedewerkers, PR- en marketingmedewerkers van bedrijven en evenementen en andere geïnteresseerden kunnen aan de kassa een toegangskaart kopen.

Voor de goede orde: acquisitie voor en distributie van bladen op de beurs en op het beursterrein is in géén geval toegestaan.

Jong Talent die een opleiding volgen in de richting van Journalistiek of Kunstrichtingen zijn uiteraard ook welkom. Stuur een email aan peter@petervanderlichte.nl en vertel wie je bent en welke opleiding je volgt. Je ontvangt dan een bevestiging.

FOTOGRAFIE, RADIO-, TELEVISIE- EN VIDEO-OPNAMES

Voor fotografen en cameraploegen gelden dezelfde accreditatieregels als voor de schrijvende pers. Bij het maken van opnames dient u vooraf contact op te nemen. Omdat de stands op de beurs als verkoopruimte fungeren kan het op bepaalde moment storend zijn als er opnames gemaakt worden. Daarom verzoeken wij u altijd eerst om toestemming van de betreffende standhouder te vragen. Het maken van opnames voor commerciële doeleinden is niet toegestaan tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van de beurs. Doet u het toch zonder toestemming, dan wordt u verwijderd van de beurs.

:)
:)
:)